LEAF je nezisková mimovládna organizácia. Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom meniť veci okolo seba.

Chceme podporiť rast osobností, ktoré v sebe spájajú charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

Informácie o našich ďalších aktivitách nájdete na www.leaf.sk