Kritériá hodnotenia projektu
Pri projektoch, ktoré môžu mať charakter podnikateľského zámeru alebo neziskového projektu, hodnotíme:

Vplyv projektu na okolie

 • swiss-knife-ico
  Užitočnosť projektu (neutrálny alebo mimoriadne užitočný)
 • flower-ico
  Kvalita dopadu (zlepšenie doterajšieho stavu – inovatívne riešenie – start up)
 • planet_ico
  Rozsah vplyvu na okolie (lokálny – regionálny – univerzálny)

Rozvoj hodnôt

 • heart
  Charakternosť – rešpekt voči druhým, pokora, morálna odvaha
 • laur
  Excelentnosť – výnimočnosť vo svojej oblasti, snaha robiť veci čo najlepšie
 • crown
  Podnikavé líderstvo – impulz k zmene k lepšiemu
 • eye-ico
  Občianska angažovanosť – nezištný a aktívny záujem o okolie

Realizovateľnosť projektového zámeru

 • single-ico
  Individuálny projekt alebo projekt tímu
 • bulb_ico
  Jednorázovosť, krátkodobosť projektu a dlhodobý trvalo udržateľný projekt